منطقه سرحد (بلوچستان ایران)

نی وطنهنت سرحد                          نی جان وتنهنت سرحد         معنی کلمه سرحد .سرحد به معنی مرز میباشد               سرحدکجاست؟                                                                                 سرحد درجنوب شهر زاهدان واقع شده است  منطقه وسعی را تشکیل میدهد که از طرف شمال بامنطقه نصرت آباد جنوب با منطقه قلعه بید شرق با میرجاوه  وغرب با استان کرمان هم جوار میباشد که دهستان های کورین. شورو. دومک. شورک وسورنای در منطقه واقع هستند وجمعیت بالغ بر13 هزار نفر را  داراست که اقوام قنبرزهی   شه بخش براهویی  و ریگی در این منطقه ساکن هستند                   اغلب مردمانی خونگرم  دیندار  مهتدین مهمان نواز واصیل میباشند اغلب مردم منطقه ازطریق  کشاورزی دامداری امرار معاش می کنند .    اکثر منطقه پست وهموار می باشد  پوشش گیای این منطقه اغلب درختچه های (کریچ.درنگ .گز  وکلمک) است ازنظر امکانات در حد پایینی قراردارد دراین منطقه  تنهایک جایگاه عرضه بنزین وجوددارد  آب وهوای این منطقه خشک نه زمستان  زیاد سرد و نه  تا بستان نه زیادگرم است  درشبهای تابستان باوزش باد(شب گواد )ازطرف شرق دارای هوای دلانگیزی میباشد         

/ 0 نظر / 11 بازدید