دوست دارم خدا را

 

خدا را دوست دارم بخاطر اینکه با هر username که باشم مرا connect میکند.


خدا را دوست دارم بخاطر اینکه تا خودم نخواهم مرا d.c نمیکند.


خدا را دوست دارم به خاطر اینکه با یک delete هر چه بخواهم را پاک میکند.

خدا را دوست دارم به خاطر اینکه این همه friend برای من add میکند.خدا را دوست دارم به خاطر این که این همه WALLPAPER UPDATE میکند

.

خدا را دوست دارم به خاطر اینکه با این که خیلی بدم مرا LOG OFF نمیکند.خدا را دوست دارم به خاطر اینکه همه چیز من را میداند ولی SEND TO ALL نمیکند.

/ 1 نظر / 8 بازدید
نسیم

راستی چه جالب[متفکر]