معرفی بلوچ

 

در یک دوره از تاریخ حکومت بلوچستان در دست سه گروه بود:

  • سراوان، زاهدان  و خاش در دست کردهای سرحد بوده  است.
  • حکومت ایزانشهر، نیکشهر بمپورلاشاردر دست قوم بارکزهی و شیرانی، لاشار بود حکومت بخش جنوبی بلوچستان در دست خوانین سرباز بود که شامل قبیله‌های ملازهی و بزرگزاده توده است.
  • طایفه‌های بلوچ

بلوچستان همواره به دو قسمت سرحد ومکران تقسیم می‌شود که مکران بخش اعظم آن را در بر دارد . مکران شامل شهرهای : ایرانشهر سراوان سرباز نیکشهر وچابهار را شامل می‌شود سرحد : شامل شهر خاش و زاهدان و شهر خاش مرکز طوایف استان می‌باشد . بلوچ به چندین طایفه تقسیم می‌شوند. ضمنا" هر یک از طوایف فوق الذکر دارای چندین تیره می‌باشند . (نکته : بزرگترین طوایف استان طایفه : بلوچ‌زهی-ریگی -شهنوازی- شه بخش و نارویی می‌باشند که به نسبت طوایف دیگر جمعیت بیشتری را شامل می‌شوند و خود دارای شماری تیره بزرگ در خود می‌باشند .)

] طوایف ساکن در زاهدان و خاش (سرحد)عبارتند از :

شه بخش نارویی حسن زهی گرگیج قنبرزهی رخشانی براهویی ریگی ...

خاش :

میربلوچزهی : (کرد سهراب زهی میربلوچ زهی)

شهنوازی : (شهسوارزهی سهرابزهی حسین زهی رحمت زهی میرگل زهی درازهی کمالخانزهی مه ملک زهی میرعالزهی زابدزهی سوری زهی نایب زهی مگل زهی مهیم زهی و...)

ریگی : (نتوزهی میرکازهی جری زهی حسین بر ارباب شنبه زهی عیسی زهی بهادرزهی گنگوزهی شه کرم زهی سندزهی زنگی زهی بولاغ زهی و...

 

قلندرزهی جمالزهی هاشم زهی مرادزهی کرم زهی عمرزهی عیدوزهی تمندانی آزادیی ایرندگانی برهانزهی شهلی بر و...


 سراوان :

گمشادزهی حسین بر بزرگزاده امرا دهواری جنگی زهی حسین زهی درزاده درازهی بلوچزهی نصرت زهی سپاهی و
برچسب ها :

نوشته شده در 1389/8/27ساعت توسط ایاز | نظر (7)

در زمان قاجاریه حکومت مرکزی تسلط چندانی بر بلوچستان نداشته است. فقط قسمت هایی از مکران کنونی در اختیار دولت قاجار بوده اند. سفر نامه فرمانفرما از شاهزادگان قاجار به این منطقه بیانگر این مطلب است. در این زمان فرمانفرما سرحد را منطقه حکومت سردار سعید خان(سیدخان) وسردار مدد خان کرد می داند. این ها گویی فرزند و پدر بوده اند. میرزا مهدی خان سرتیپ قاینی در کتابچه سیاحت نامه بلوچستان می گوید که با سردار سعید خان کرد ملاقات نموده و وی در آن زمان تازه به حکومت رسیده بود. سعید خان در این زمان بعد از پدرش سردار مدد خان  حکومت سرحد را در اختیار گرفته است. تاریخ جنگ بین آقا خان محلاتی حاکم یزد و فرمانفرما حاکم کرمان را به خوبی به یاد دارد. آقا خان که گویی غیر شیعه بوده است در یزد ادعای استقلال می کند و با فرمانفرمای کرمان که شاهزاده ی قاجار است درگیر می شود. این جنگ به نفع فرمانفرما تمام می گردد و آقا خان متواری شده به سرحد پناه می آورد. در این زمان حاکم سرحد سعید خان کرد او را پناه داده و یاری می کند تا حکومت از دست رفته اش را بدست آورد. سعیدخان که رابطه نزدیکی با اقوام براهویی حاکم کلات و سنجرانی حاکم سیستان داشته لشکر بزرگی ترتیب می دهد که در آن زمان به توپ مجهز بوده اند . این لشکر به کرمان حمله کرده و کرمان را تصرف می نمایند. با تصرف کرمان آقاخان محلاتی برای مدتی خود را حاکم کرمان می نامد تا اینکه پس از بازگشت لشکریان بلوچ سپاه قاجار که از دیگر نواحی جمع آوری شده اند به کرمان حمله کرده و آن را تسخیر می نمایند. بدین ترتیب تا مدتها بین سپاه قاجار و بلوچها درگیری های سختی روی می دهد. و عملا در تمام این مدت بلوچستان( سرحد ) مستقل از دولت قاجار عمل می نماید. در نهایت پس از جنگ های فراوان دولت قاجار به سرداران سرحد پیشنهاد صلح می دهد. برای مصالحه 14 تن از سرداران سرحد(کردها ) به قلعه ایرانشهر فراخوانده می شوند و عهد می گردد که به آنها هیچ  آسیبی نخواهد رسید. عده ای از بلوچهای خائن نیز تضمین می دهند. در نهایت با توطئه قاجار این سرداران در قلعه ایرانشهر به شهادت می رسند و لی باز هم تا عهد رضاخان عملا سرحد منطقه تاخت و تاز طوایف بلوچ بوده و با قوانین آنها اداره می گردیده است.

/ 0 نظر / 17 بازدید