اسامی کاندیدهای مجلس نهم شهر زاهدان

1- سردار غلامرضا باغبانی
2 -  دکتر نظر دهمرده قلعه نو
3 -  مهندس باقرکرد
4 -  حسین پیری
5 - محمد صبور نهتانی
6 -  محمد نبی شهیکی تاش
7 -  غلام حیدر براهویی
8 - علیرضا رحمانی
9 - محمد رضا میری
10 -  عـبـدالرضا نظری زاده کرمانی
11 -  سید سعید سیدالحسینی
12 - حبیب الله نارویی
13 - ناصر کاشانی
14 -  احمد آذری
15 -  محمد علی حیدری
16 -  پروفسور حسینعلی شهریاری نماینده فعلی زاهدان
17 -  دکتر پیمان فروزش نماینده فعلی زاهدان
18 -  نظر ملک رئیسی
19 -  حبیب الله بارانی
20 -  فیصل میرکازهی ریگی
21 -  یوسف کیخا
22 -  قادر بخش جمالزهی
23 - عبدالله ریگی
24 - عیسی شهریاری فر
25 -  فداحسین مالکی
26 - سعید عثمانی
27 -  ابراهیم سوری
28 -  بهروز ریاحی
29 -  سلیمان نارویی
30 -  محمدگل عیسی زایی
31 -  پرویز بهادرزهی
32 -  منصور کیان افضلی
33 -  فرهاد کهرازهی
34 -  نورالله کرد
35 -  محمد یاسین دادکانی
36 -  علیرضا اسلامی فر
37 -  ایرج شهرامی پور
38 -  حسنعلی رنجوری مقدم
39 - احمد طلایی
40 -  ابراهیم خلیلی نیا
41 -  قادر هاشم زهی
42 - عبدالسلام پاک نژاد
43 - نوربخش عثمانی بجد
44 - محمد عثمانی بجد
45- محمدرضا باغبانی (بردار سردار غلامرضا باغبانی)

/ 0 نظر / 12 بازدید