اسامی نهایی تایید صلاحیت شدگان زاهدان

 آقای غلامرضا باغبانی فرزند محمدحسین مشهور به سردار باغبانی، آقای عبدالسلام پاکزاد فرزند ملک بخش، آقای محمدعلی حیدری فرزند غلامعلی، آقای حسینعلی شهریاری فرزند عباس مشهور به دکتر شهریاری، آقای محمد گل عیسی زایی فرزند درواس، آقای یوسف کیخا فرزند رسول مشهور به حاج کیخا، آقای ناصر کاشانی فرزند عیسی، آقای حمید گلسرخی فرزند رضا، آقای خداداد گرگیچ فرزند ابراهیم مشهور به مهندس خداداد، آقای فداحسین مالکی فرزند عبداله و آقای محمد صبور نهتانی فرزند خان محمد اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه زاهدان می باشند.

/ 0 نظر / 12 بازدید