حکمت شوری آب دریا

.

شورى آب دریا

بسیارى از مردم شورى آب دریاها را خوش ندارند و مى‏پندارند که اگر آب دریاها شیرین بود بهتر بود.

چرا آب دریاها شور است؟ با آن که همه رودخانه‏ هایى که در روى زمین به دریاها مى‏ریزند داراى آب شیرین هستند.

آیا چه کسى این نمک فراوان را در آب دریا ریخته و چرا ریخته، آیا این نمک از کجا آمده، آیا تمام شدنى نیست؟

مقاومت آب شیرین در برابر فساد از آب شور کمتر است. اگر آب‏هاى اقیانوس‏ها شیرین مى‏بود، خطر فاسد شدن و گندیدن آنها بسیار بود.

اگر آب‏هاى دریاها بگندند، زنده‏اى در روى کره زمین باقى نخواهد ماند، بوى گند وتعفّن آب، موجود زنده‏اى را باقى نخواهد گذارد. آب‏هاى گندیده بهترین جا براى زند و زاى حشرات به ویژه حشره‏هاى سمّى مى‏باشد، آن وقت است که حشرات نه نباتى را باقى خواهند گذارد نه حیوانى نه انسانى. آیا شور شدن آب دریاها نشانه حکومت اراده و علم و عقل در دستگاه آفرینش نمى‏باشد. ماده فاقد علم، فاقد عقل در آغاز پیدایش جهان مى‏توانسته به این دقت علمى پى برد که مقاومت آب شور در برابر فساد از آب شیرین بیشتر است؟

آیا شور شدن آب‏هاى دریا که از باران‏هاى شیرین ریشه گرفته است نشانه قدرتى نیست نشانه قدرت خالق یکتاست....

/ 1 نظر / 38 بازدید
گوهر

خیلی مطالبت جالب بودند [گل]